Aktuality

19.11.2017 Prvních pět kapitol zásadního díla Jana Damašského, O pravé víře (De fide orthodoxa).

6.11.2017 Úvod k German Konstantinopolský, Dějiny církve a mystická kontemplace, který je součástí pdf.

5.11.2017 Článek Proč ještě spíš, Moravo?

27.10.2017 Situace na Moravě, především v Brně kolem roku 1848, pokračování o P. Františku Sušilovi.

19.10.2017 Isidor Sevillský, rozšířeny Etymologie, kniha VI, kapitoly 1 - 8.

15.10.2017 German Konstantinopolský, Dějiny církve a mystická kontemplace. Pdf obsahuje i předchozí Výklad modlitby Otčenáš.

9.9.2017 Úvodní článek o Františku Sušilovi, 31. 5. 2018 to bude 150 let od smrti tohoto porozuhodného učence. Každý měsíc zde přibude drobná část věnující se jeho životu, dílu a odkazu.

31.7.2017 German Konstantinopolský, Výklad modlitby Otčenáš, poslední část Dějin církve a mystické kontemplace.