Aktuality

19.10.2017   Isidor Sevillský, rozšířeny Etymologie, kniha VI, kapitoly 1 - 8.

15.10.2017   German Konstantinopolský, Dějiny církve a mystická kontemplace. Pdf obsahuje i předchozí Výklad modlitby Otčenáš.

9.9.2017  Článek o Františku Sušilovi, 31. 5. 2018 to bude 150 let od smrti tohoto porozuhodného učence. Každý měsíc zde přibude drobná část věnující se jeho životu, dílu a odkazu. 

31.7.2017   German Konstantinopols, Výklad modlitby Otčenáš.