Korunka k Duchu svatému

Korunka se modlí na běžném růženci.


Věřím v Boha, Otče náš, Zdrávas

Duchu svatý, Dárce všech darů a Utěšiteli, veď nás po cestě svatosti.


10x Přijď Duchu svatý, upevňuj nás ve víře, naději a lásce.

Duchu svatý, Dárce všech darů a Utěšiteli, veď nás po cestě svatosti. 


Na závěr: 

Přijď, Duchu svatý, naplň srdce svých věrných a zapal v nich oheň své lásky. 

Sešli svého Ducha a všechno bude stvořeno. A obnovíš tvář země. 


Modleme se: Bože, ty nám sesíláš svého Ducha, aby nás osvěcoval světlem pravdy; dej, ať nám tato jeho pomoc nikdy nechybí, abychom se dobře rozhodovali a správně jednali. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.