Varhany v pražské katedrále

28.11.2017

Přijde mi absurdní, budovat varhany v katedrále, která nepatří církvi.

Přijde mi absurdní, hrát na národní strunu, kdy pražská katedrála má být symbolem národa. Domnívám se, že chrám je především symbolem víry a pokud chceme v našich podmínkách hovořit o symbolu víry, zdá se mi vhodnější Velehrad (který byl nedávno rekonstruován a nevím o tom, že se konaly "národní" sbírky).

Přijde mi absurdní, se po přínosu Druhého vatikánského koncilu stavět do role nejdůležitější diecéze v čele s primasem (což je čestný titul vztahují se pouze na Čechy, nikoliv na ČR).

Přijde mi absurdní, když při otevření příkladu investic v hospodaření katolické církve v ČR je jedinou investicí pražské arcidiecéze zahájení projektu na výstavbu nových varhan s kontakty na ostatní diecéze.

Přijde mi absurdní, když pražská arcidiecéze, mimochodem nejbohatší diecéze v České republice, žádá příspěvěk po věřících a občanech ostatních diecézí.

Přijde mi to absurdní, nespravedlivé a smutné...