Atanáš (295-373)

Atanáš se narodil v Alexandrii v Egyptě asi v roce 295. Po studiích se rozhodl pro službu v církvi a zúčastnil se jako sekretář biskupa Alexandra z Alexandrie Nicejského koncilu v roce 325. Byl vysvěcen na biskupa a stal se neohroženým zastánce nicejské víry, za což musel několikrát do vyhnanaství. Zemřel v roce 373.

Atanáš s radčí mezi církvení učitele a je ctěn i mnoha dalšími nekatolickými církvemi.