Origenes (185 - 253)

Origenes byl řecký církevní učitel a teolog. Je bezezporu jedním z nejznámějších a nejvýznamnějších představitelů alexandrijské školy.