Překlady z řečtiny a z latiny

V této sekci nenajdete překlady známé jako například Nový Zákon či Augusti-nova vyznání. Ale spíše tu naleznete krátké ukázky textů z různých období patristických dějin.