Řehoř Naziánský (329/330-389/390)

Řehoř Naziánský, jenž se narodil jako syn naziánského biskupa Řehoře kolem roku 330 a Arianzu v Kappadokii, patří spolu s Bazilem Velikým a Řehořem z Nissi mezi Kappadocké otce. 

Řehoř studoval v Cézareji, kde se seznámil s Bazilem Velikým, v Alexandrii a nakonec v Aténách. Stal se biskupem v Sasimě, poté patriarchou v Konstantinopoli, odkud byl vyhnán ariány, aby se nakonec vrátil do Nazianzu. Byl vynikajícím kazatelem, spisovatelem a básníkem.

Dochovalo se nám 45 kázání a 245 dopisů. 

Zemřel kolem roku 390 ve své rodné vesnici, v Arianzu, kam se uchýlil po pár letech Nazianzu, aby zde v tichosti a samotě žil.