Aktuality

21.3.2021   Úryvky z I. dopisu Kledóniovi od Řehoře Naziánského.

2.3.2021   Dopis 54 od Augustina.

1.11.2020   Přídány Kapitoly 4-6 z Druhé knihy O pravé víře od Jana Damašského.

4.10.2020   Úryvky z O jednotě a Joviánovi.

23.7.2020   Článek o Bazilice sv. Pankráce v Římě. 

11.3.2020   Svatí zábřežští mučedníci: ostatky v oltářích zábřežského kostela.

15.12.2019   Kapitoly 10-11 ze spisu Contra Noetum od Hippolyta Římského

19.7.2019   Kapitoly 1-3 z Druhé knihy O pravé víře od Jana Damašského.

26.5.2019   Pár úryvků Origenova Komentáře k Janovu evangeliu.

17.3.2019   Dokončena první kniha O pravé víře od Jana Damašského.

3.3.2019   Staroslověnský Otče naš upravený na nápěv Rimski-Korsakova.

13.1.2019   Teofil Antiochijský, úryvky z Ad Autolycum.

11.11.2018   Kapitoly 10-12 z díla Jana Damašského O pravé víře.

28.10.2018   Komentář: 28. října 2018. Oslava Československa, nebo jen Čech?  

20.8.2018   Kapitoly 6-9  z díla Jana Damašského O pravé víře.

10.6.2018   Ruská teologie a unionismus  a Závěrpokračování článku o P. Františku Sušilovi.

20.5.2018   Abercius z Hierapole, Aberciův epitaf.

29.4.2018   Justin, Úryvek z Dialogu s Tryfonem.

29.4.2018   Cyrilometodějství, pokračování článku o. P. Františku Sušilovi. 

14.4.2018   Hymny a kancionál, kostelní zpěv, pokračování článku o P. Františku Sušilovi.

17.3.2018   Nová sekce Noty se zpěvy k liturgii (Vítáme tě, svatý Kříži, Staroirské litanie...)

25.2.2018   Sběratelská činnost, pokračování článku o P. Františku Sušilovi.

28.1.2018   Překlad a popularizace církevních Otcůpokračování článku o P. Františku Sušilovi.

24.1.2018   Basil Veliký, Úryvek z dopisu 214, Ad Terentium Comitem.

14.1.2018   Komentář: Pár postřehů z prezidentských voleb.

11.1.2018   Překlad a výklad Nového zákona, pokračování článku o P. Františku Sušilovi.

23.12.2017   Beda Ctihodný, Homilie na Zvěstování Panně Marii.

28.11.2017   Komentář: Varhany v pražské katedrále.

24.11.2017   Úryvek z Atanášova III dopisu Serapionovi, kde hovoří o božství Ducha svatého.

19.11.2017   Prvních pět kapitol zásadního díla Jana Damašského O pravé víře (De fide orthodoxa).

6.11.2017   Úvod k German Konstantinopolský, Dějiny církve a mystická kontemplace, který je součástí pdf.

5.11.2017   Článek Proč ještě spíš, Moravo?

27.10.2017   Situace na Moravě, především v Brně kolem roku 1848, pokračování článku o P. Františku Sušilovi.

19.10.2017   Isidor Sevillský, rozšířeny Etymologie, kniha VI, kapitoly 1 - 8.

15.10.2017   German Konstantinopolský, Dějiny církve a mystická kontemplace. Pdf obsahuje i předchozí Výklad modlitby Otčenáš.

9.9.2017   Úvodní článek o Františku Sušilovi, 31. 5. 2018 to bude 150 let od smrti tohoto porozuhodného učence. Každý měsíc zde přibude drobná část věnující se jeho životu, dílu a odkazu.

31.7.2017   German Konstantinopolský, Výklad modlitby Otčenáš, poslední část Dějin církve a mystické kontemplace.