Aktuality

28.1.2018   Překlad a popularizace církevních Otcůpokračování článku o P. Františku Sušilovi.

24.1.2018   Basil Veliký, Úryvek z dopisu 214, Ad Terentium Comitem.

14.1.2018   Komentář: Pár postřehů z prezidentských voleb.

11.1.2018   Překlad a výklad Nového zákona, pokračování článku o P. Františku Sušilovi.

23.12.2017   Beda Ctihodný, Homilie na Zvěstování Panně Marii.

28.11.2017   Komentář: Varhany v pražské katedrále.

24.11.2017   Úryvek z Atanášova III dopisu Serapionovi, kde hovoří o božství Ducha svatého.

19.11.2017   Prvních pět kapitol zásadního díla Jana Damašského, O pravé víře (De fide orthodoxa).

6.11.2017   Úvod k German Konstantinopolský, Dějiny církve a mystická kontemplace, který je součástí pdf.

5.11.2017   Článek Proč ještě spíš, Moravo?

27.10.2017   Situace na Moravě, především v Brně kolem roku 1848, pokračování článku o P. Františku Sušilovi.

19.10.2017   Isidor Sevillský, rozšířeny Etymologie, kniha VI, kapitoly 1 - 8.

15.10.2017   German Konstantinopolský, Dějiny církve a mystická kontemplace. Pdf obsahuje i předchozí Výklad modlitby Otčenáš.

9.9.2017   Úvodní článek o Františku Sušilovi, 31. 5. 2018 to bude 150 let od smrti tohoto porozuhodného učence. Každý měsíc zde přibude drobná část věnující se jeho životu, dílu a odkazu.

31.7.2017   German Konstantinopolský, Výklad modlitby Otčenáš, poslední část Dějin církve a mystické kontemplace.