Chronologický seznam Otců

Zde najdete chronologický seznam děl a Otců, z jejichž děl jsou vybrány přeložené úryvky.

mezi 70-100   Dichaché

100-165           Justin

2. stol.-183      Teofil

?-167/200       Abercius z Hieropole

180                  Utrpení scilliumských mučedníků

170?-235        Hippolyt Římský

185-253          Origenes

256-336         Arius

295-373         Atanáš

304?-384       Damas I.

                       + Quae Gesta sunt inter Liberium et Felicem episcopos

310-390          Apollinarius

330-390         Řehoř Naziánský

325                 Nicejské vyznání víry 

347?-420        Jeroným

330?-379        Basil Veliký

354-430         Augustin z Hippa

539-594         Řehoř z Tours

560?-636       Izidor Sevillský

634-733          Germán I. Konstantinopolský

672?-735        Beda Ctihodný

676?-749?      Jan Damašský

813-885          Metoděj