Augustin z Hippa (354-430)

Svatý Augustin se naroidl 13. listopadu 354 v Thagaste (dnes Souk-Ahras v Alžírsku). Z jeho Vyznání víme, že se narodil v rodině pohanského římského úředníka a zbožné křesťanské matky, svaté Moniky. Po studiích v Tagastě a Madauře vyučoval rétoriku. V mládí žil nevázaným životem a ze vztahu s dívkou, kterou miloval, se mu roku 372 narodil nemanželský syn Adeodatus. Svatá Monika se neustále modlila za jeho obrácení. 

Ciceronův spis Hortensius jej vyprovokoval k zájmu o filosofii. V té době také Augustin vstoupil do manichejské sekty, v níž setrval devět let. Ještě během manichejské etapy začal roku 383 vyučovat rétoriku v Římě a o rok později v Miláně. Po dlouhých vnitřních bojích a zpochybňování manichejské nauky se roku 387 nechal pokřtít milánským biskupem sv. Ambrožem. 

Roku 389 se vrátil do Thagaste v severní Africe, roku 390 nebo 391 přijal z rukou biskupa Valeria kněžské svěcení a roku 393 se stal ve městě Hippo Regius (dnes Annaba v Alžírsku), biskupem. Zemřel během nájezdu Vandalů 28. srpna 430.

Augustinus je také jedním z "učitelů Západu" a bezpochyby také jedním z nejvýznamnějších raně křesťanských filozofů a teologů.